Föreläsning

Föreläsning & workshop


Vi lever i en allt snabbare värld, vi har aldrig haft det så bra och samtidigt så mår väldigt många dåligt. Det är något som saknas, och vi behöver öppna upp för nya perspektiv. 


Mitt mål är att inspirera andra att se sig själva och våga ta sitt nästa steg i en ny riktning. Genom att frikostigt dela med mig av min personliga resa skapas en tillåtande miljö. Jag delar med mig av min erfarenhet från ett yrkesliv med globala projekt, digitalisering och förändringsledning, men delar också det privata med utmattning, familj och mörka tankar. När man hör andras berättelser är det lättare att själv dela och känna att man inte är ensam med sina tankar. 


Detta för att skapa grunden till en öppenhet för sårbarhet och därmed utveckling för individer och grupp.


Föreläsningarna passar väl för företag och organisationer som vill förebygga utmattning och psykisk ohälsa, liksom för företag i förändringsfas, digitalisering eller som vill initiera en kulturförändring.  Föreläsningarna passar även de som vill bryta gamla manliga normer och skapa nya dialoger., eller dem som på djupet vill får inspiration till personlig utveckling. Områden

HÅLLBART ARBETSKLIMAT

Thomas hjälper organisationer att skapa utrymme för öppna sårbara diskussioner vilket ger företagen praktiska verktyg att förbättra sin företagskultur och skapa ett balanserat arbetsliv.

SKAPA INRE LUGN & BALANS

Thomas hjälper dig och publiken att se begränsande mönster med nya ögon. Han visar hur du kan bryta dig fri genom ökad självmedvetenhet, hur du kan öka förståelsen och hanteringen av dina känslor och hur du kan skapa inre balans i en överväldigande värld.

FÖRÄNDRINGSRESAN

Thomas visar hur du eller ditt företag kan planera för och genomföra förändring. Förberedande steg, hantering och anpassning av förändringsresan och vikten av att fira framgång. 

INNOVATION 

Thomas tror att vi behöver lära om för att lära på nytt. Lösningarna för ert företag finns redan där, men har ni kulturen som låter entreprenörskap växa och en förändringsbenägen organisation som anammar digitaliseringens möjligheter?


Tema 2021

Mental ergonomi

– en förutsättning i ett digitalt arbetsliv

Vi står inför stora förändringar i vårt arbetsliv. Hur vi samarbetar och integrerar, digitalisering av arbetsuppgifter och processer, en gränslös arbetsdag uppkopplad 24-7 och allt snabbare förändringar. Detta skapar nya förutsättningar och vi behöver alla lära oss på nytt hur vi ska anpassa oss till det nya. Vi behöver en mental ergonomi för att skapa förutsättningar till en balanserad och hållbar arbetsplats.


Denna föreläsning lyfter upp hur digitaliseringen påverkar vår vardag, vad är det egentligen som händer, varför händer detta nu och vart är vi på väg? Den digitala stressen ökar, mer
utmattning, stress och sjukskrivningar för psykisk ohälsa står nu för 50% av alla sjukskrivningarna på företag. 


Vad är det som händer i vår hjärna och varför blir vi så påverkade av den digitala uppkopplade världen? Varför påverkas några mer och några mindre av allt fler intryck? Vi lyfter upp fakta och perspektiv på hur vi biologiskt reagerar och hur vår digitala värld utnyttjar vårt beteende för att hålla oss kvar i det digitala flödet. Hur behöver vi tänka och anpassa oss föratt skapa en inre balans och frihet.


Dessa digitala förändringar ger stora möjligheter och ställer samtidigt nya krav på oss. Vi behöver lära om för att möta denna nya digitala värld. Perspektiv med att effektivt utnyttja
tiden, vad innebär det när vi kan vara uppkopplade hela tiden? Hur ska man tänka som ledare för att stötta sina medarbetare och skapa en hållbar arbetskultur? Vilket ansvar har individen
för sitt egna mående, sitt självledarskap. Hur skapar man mental ergonomi för er arbetsplats?


Vilka steg kan ni börja ta?

  • Målet med föreläsningen är att inspirera och öppna upp för dialog och eftertanke hos medarbetare och chefer för att lyfta frågor kring balans i arbetslivet.
  • Mental ergonomi – en förutsättning för det nya arbetslivet
  • Hur påverkar den digitala världen och vår ständiga uppkoppling vårt inre.
  • Personliga erfarenheter av digital stress, karriär, utmattning och hur man skapar en inre balans.
  • Väcka tankar kring egna mönster och vad man skapar för sig själv.
  • Reflektion kring var man själv står i balansen mellan jobb, familj och fritid.
  • Perspektiv kring företagskultur och lyhördhet för att förebygga utmattning.
  • Möjlighet att växa vidare i workshop/gruppsamtal.

Kontaktformulär - frågor